Ośrodek uzależnień dla młodzieży, czyli wszystko to, co musisz wiedzieć

Każdego roku duża grupa młodzieży boryka się z problemem uzależnienia. Zarówno, jeżeli chodzi o kwestię uzależnienia od alkoholu, jak również od narkotyków. Młodzież na popadnięcie w uzależnienie jest szczególnie narażona, ponieważ sięgają oni po środku psychoaktywne bez świadomości tego, co może im grozić. Oprócz tego, nastolatki, które decydują się na sięganie po środki psychoaktywne są przekonane, że wtedy wydają się bardziej atrakcyjne dla innych, są rozluźnione i nie posiadają żadnych hamulców. Taki stan wydaje się dla nich bardzo atrakcyjny i wciągający. Natomiast na dłuższą metę może okazać się, że nie są oni w stanie kontrolować swojego działania i niezbędne będzie podjęcie stosowanej terapii w ośrodku uzależnień dla młodzieży.

Czym jest ośrodek uzależnień dla młodzieży?

Ośrodek uzależnień dla młodzieży jest to nic innego, jak oddział terapii uzależnień. Zadaniem takiego ośrodka jest przeprowadzenie detoksykacji, ale również w razie zaistnienia potrzeby – przeprowadzenie specjalistycznego leczenia, które jest skutkiem wystąpienia innych chorób w następstwie spożywania narkotyków, bądź alkoholu. Ośrodek uzależnień dla młodzieży przyjmuje osoby do 21. roku życia. Do przykładowych terapii, które są stosowane w takich miejscach można zaliczyć w szczególności: psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, reprogramming, jak również terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz hipnoterapię. Ośrodek uzależnień dla młodzieży może działać w trybie stacjonarnym, ambulatoryjnym, a także dziennym. Forma odbycia leczenia jest uzależniona od kilku czynników, ale przede wszystkim od tego, w jakim stadium zaawansowania choroby jest osoba uzależniona. Jednakże istotną kwestią jest to, że osoba uzależniona, aby w pełni się wyleczyła musi sama tego chcieć, ale również odpowiednie wsparcie najbliższych jest niezwykle ważne w takiej sytuacji. Szybsze trafienie do takiego ośrodka daje znacznie wyższe szanse na wyjście z nałogu i możliwość życia w trzeźwości.

Jak wygląda pobyt w ośrodku uzależnień dla młodzieży?

W większości przypadków pobyt w ośrodku uzależnień dla młodzieży wygląda podobnie, a więc trwa on około sześciu miesięcy. Przy czym należy zaznaczyć, iż pobyt ten może zostać w wyjątkowych sytuacjach wydłużony, bądź przedłużony. Uwarunkowane jest to przede wszystkim postępami osoby uzależnionej, jak również indywidualnych zasobów danego pacjenta. Terapia jest przeprowadzana pod czujnym okiem specjalistów. Każdy z pacjentów ma także dostęp do opieki medycznej. Leczenie uzależnień młodzieży w takim ośrodku nie kończy się w raz z ukończeniem leczenia, ponieważ terapeuci są w stałym kontakcie z pacjentami, nawet po wyjściu z takiego ośrodka. Trzeba także zaznaczyć, iż pacjenci, którzy ukończyli terapię mają możliwość w razie potrzeby uczestnictwa w dodatkowych warsztatach terapeutycznych, jak również grupach wsparcia.

W jaki sposób rozpoznać, że ktoś sięga po narkotyki?

Młodzież ma dostęp do różnych rodzajów narkotyków, a można do nich zaliczyć w szczególności:

  • kokainę – stan euforii i zwiększona pewność siebie
  • marihuana – niespójne wypowiedzi i wzmożony apetyt
  • psychodeliki – nieracjonalne zachowanie, spłycenie snu oraz brak apetytu